Опис

Вартість вхідного квитка - 50 грн./особа

(для великих груп, можливі знижки)

Історія музею Гуцульської магії

З історії рідного краю достеменно відомо, що багато видатних діячів  української науки, культури, літератури і мистецтва черпали наснагу для своєї творчої праці саме на Верховинській Гуцульщині. Короткий перелік їх імен промовисто говорить сам за себе: Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Леся Українка, Михайло Грушевський, Леся Українка, Володимир Гнатюк, Володимир Шухевич, Іван Миколайчук та багато інших.

Всі вони захоплювались нашим благодатним гірським краєм, що славився своєю чудовою природою та самобутньою гуцульською культурою і мистецтвом. Світочі літератури називали нашу Чорногору справжнім «Українським Тибетом». Тому ми поставили собі за мету  створити у Верховині музей – музей Гуцульської духовної культури, мистецтва, гірського господарства і побуту, бо всі вони разом мають велику життєдайну силу. Наш новостворений музей ми назвали музеєм Гуцульської магії, тому що найкращі скарби гуцульської культури справді  мають магічну силу. Відкриття музею відбулося у день величного і найулюбленішого на Гуцульщині свята Івана Купала. Основна ідея музею гуцульської магії полягає в наступному: кожна людина на землі є нероздільною єдністю Людського Духу, Душі і Тіла. Саме цілісність Людського Духу, Душі і Тіла створює гармонійно розвинену особистість, яку Іван Франко називав словами «Цілий Чоловік». Про нероздільну єдність Духу, Душі і Тіла людини знали ще наші далекі предки, і на цій основі будували свій здоровий спосіб життя та свою народну медицину, що справді має магічну силу.

    Образно кажучи, стародавня гуцульська магія зцілення людини тримається на трьох найвищих гірських вершинах – місцях сили. Перша гірська вершина Українських Карпат – Говерла, а ми на перше місце ставимо магію, зцілення людського духу. 

Про музей Гуцульської магії

Розбудова незалежної держави України  передбачає збереження кращих надбань  природної, історичної та культурної спадщини українського народу. З цією метою для кращого збереження створюються державні та приватні музеї. Одним із новостворених приватних музеїв  є музей Гуцульської магії у Верховині.  У власній назві цього музею є визначальне слово «магія», яке варто розуміти, як «чари». 
      Серед усіх етнографічних регіонів України, саме на Гуцульщині найбільше збереглося архаїчних народних засобів оздоровчого впливу на душу і тіло людини. Протягом багатьох століть гуцули виробили багато архаїчних народних засобів, які позитивно впливали на психофізіологічний стан людини. Ми живемо в ХХІ столітті, тому більшість людей лікують свою душу і тіло в сучасних лікарнях, основою роботи яких є сучасна офіційна медицина. Але з точки зору історії розвитку народної медицини гуцулів,  Музей Гуцульської магії записує розповіді старожилів про відомих народних цілителів Гуцульщини та зібрав цілий ряд цінних експонатів, які повертають нас у далеке минуле і показують, як важко було виживати без офіційної медицини, користуючись тільки народною медициною. 
      Більшість архаїчних народних медичних засобів, які збереглися на Гуцульщині,  мають велику культурну цінність і заслуговують на те, щоб про них знали сучасні покоління людей. Але практичне використання гуцульської магії для лікування душі і тіла у час успішної діяльності християнських церков та закладів охорони здоров’я було б великою помилкою. Тому Музей Гуцульської магії не закликає відвідувачів лікуватись за допомогою архаїчних народних методів, а розповідає про один із аспектів  історії культури рідного краю.   

The Museum of Hutsul Magic

             Building of an independent state Ukraine calls for preserving the best achievements: natural, historical and cultural heritage of the Ukrainian people. State and private museums are created in order to preserve the historical and cultural heritage of the Ukrainian people. One of the newly created private museums is the Museum of Hutsul Magic in Verkhovyna . The word " magic " in the name of the Museum should be understood as "sorcery".  
Among all the ethnographic regions of Ukraine Hutsul region kept the most archaic folk means of the sanative influence upon the human mind and body. For centuries Hutsuls produced many archaic folk remedies that had a positive impact on the psychophysiological state of the people. We live in the XXI century , so most people treat their body and soul in modern hospitals. The basis of which is the modern scientific medicine. But in terms of the folk medicine history, the Museum of Hutsul Magic writes down the old-timers’ stories about the famous hutsulian folk healers, and collected a number of exhibits that bring us back to the distant past and show how difficult it was to survive without scientific medicine, using only folk medicine. 
             Most of the archaic folk medicines that have been preserved in the Hutsul region have great cultural value and deserve to be known among the modern generations. But the practical use of the Hutsul Magic both for body and soul treatment, in our time of the successful activities of the Christian churches and the health care institutions would be a big mistake. Therefore, the Museum of  Hutsul Magic does not encourage visitors to use the archaic folk methods, but talks about one of the aspects of the cultural history of the native land.


Відгуки

Як доїхати

Як доїхати до музею Гуцульської магії

Наша адреса: містечко Верховина, вул. Жаб'євський Потік

Прокласти маршрут

Контакти
+38 (098) 102 40 32
Адреса
містечко Верховина
вул. Жаб'євський Потік
Відстань від центру
2 км.
Поділитися

Форма зворотнього зв’язку

Вкажіть Ваше ім’я та електрону адресу для зворотного зв’язку.
Ми відповімо на Ваш запит протягом доби!